Przygotowania samochodu do sprzedaży

Dodaj komentarz

Warto przejrze? dok?adnie swój samochód i usun?? wady, które nie wymagaj? du?ego nak?adu finansowego (np. przepalona ?arówka). Sprawdzi? nale?y podstawowe wyposa?enie samochodu jak trójk?t, ga?nica, oryginalne klucze. Trzeba uzupe?ni? wszystkie p?yny eksploatacyjne. Ich brak mo?e sugerowa? potencjalnemu kupuj?cemu o braku zainteresowania stanem technicznym.
Przed prezentacj? samochodu dobrze jest go dok?adnie umy? i odkurzy? wn?trze. Do wyczyszczenia mo?na tak?e zastosowa? ?rodki dost?pne na rynku. Nie wolno jednak przesadza? z nimi, ?eby nie odstraszy? kupuj?cych.
Nie zalecane jest mycie silnika. Przesadna jego czysto?? mo?e by? odebrana za przejaw próby zatajenia awarii.
Dobrze jest wykona? dok?adne i wysokiej jako?ci zdj?cia pojazdu uwzgl?dniaj?c przy tym wszystkie mankamenty. Popularnym ostatnio sposobem jest tak?e umieszczenie krótkiego filmiku prezentuj?ce wady i zalety naszego samochodu w tym te? dzia?anie poszczególnych elementów.

Kategoria: Porady, motocykle 21 października 2015

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby móc komentować.