Nysa

Dodaj komentarz

Jej produkcja rozpocz??a si? w 1957 roku i wykorzystywano do jej budowy zarówno elementy Warszawy jak i korzystano z do?wiadcze? fabryki odpowiedzialnej za produkcj? ?uka. By?a samochodem dostawczym stanowi?cym alternatyw? i b?d?cych kompromisem pomi?dzy ci??arówkami Stara i Jelcza a osobowymi Syrenkami, i Fiatami. By?a to konstrukcja oparta na ramie a dzisiaj najbardziej rozpoznawalna wersja to 521T. Wykorzystywano je zarówno jako tzw. sanitarki (modele S), jako samochody towarowe (modele T) ale tak?e jako mobilne kina terenowe (modele K).
Od strony technicznej nysa mia?a wiele wad ju? na etapie samej produkcji i tylko dok?adni mechanicy potrafili je serwisowa? jednak i to nie uwalnia?o samochodu od cz?stych awarii. ?artowano równie?, ?e Nys? mechanik dostawa? do naprawy za kar?.
Dzisiaj Nysy jako samochody u?ytkowe mo?emy spotka? niezwykle rzadko, bardziej ju? wykorzystywane s? jako modele pokazowe dla pasjonatów.

Kategoria: Motoryzacja dawniej 21 października 2015

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby móc komentować.