Dokumenty potrzebne przy rejestracji samochodu używanego krajowego

Dodaj komentarz

W przypadku samochodu krajowego należy mieć umowę kupna sprzedaży. Najbardziej uniwersalną jest umowa na 2 sprzedających i 2 kupujących. Puste miejsca w umowie należy przekreślić. Niedopuszczalne jest jednak przekreślanie i poprawianie danych.
Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, legalizacja butli LPG – Te dokumenty należy bezwzględnie domagać się od sprzedającego. Ich brak może być powodem wielu problemów w tym też odmowie rejestracji.
W przypadku pośredników sprzedaży musi być zachowana ciągłość umów. Umowy wypisane in-blanco raczej należy omijać.
Druk PCC-3 – Ten druk wypisuje się w Urzędzie skarbowym nie dłużej niż 14 dni po kupnie pojazdu. Bez względu na wartość pojazdu. W przypadku pojazdów do 1000 zł Urząd powinien wystawić druk ze zwolnieniem z podatku. Od 1000 zł należy opłacić 2% wartości pojazdu.
W urzędzie komunikacji by zarejestrować pojazd należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami. Załącza się umowę,dowód rejestracyjny – przegląd musi być ważny 14 dni, polisa OC do wglądu. Polisa musi mieć 1 dzień ważności, tablice rejestracyjne – urzędnik musi je fizycznie zobaczyć by nakleić nowe naklejki holograficzne. Karta pojazdu, dowód osobisty.
W przypadku 2 kupujących powinni być obydwaj właściciele lub właściciel z upoważnieniem od współwłaściciela. Koszt takiego upoważnienia wynosi około 17 złotych.

Kategoria: Poradniki 21 października 2015

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany żeby móc komentować.